Overige informatie

Thuisarts.nl
De afgelopen jaren is er door de toenemende medische informatie op internet door de Nederlandse huisartsvereniging (NHG) een betrouwbare website opgezet en uitgebreid. Hier is overzichtelijke patienten informatie te vinden  over een toenemend aantal aandoeningen. De webste is te vinden onder:  www.https://www.thuisarts.nl/, via de link  thuisarts.nl

Telemonitoring en thuismetingen
Indien wenselijk, bieden wij de mogelijkheid tot telemonitoring en thuismetingen van bepaalde medische zaken. U kunt hierbij denken aan saturatiemeting, bloeddrukmeting en 24-uurs bloedrukmeting. Wanneer dit voor u een toegevoegde waarde heeft zal de arts dit met u bespreken. Ook kunt u dit uiteraard zelf ter sprake brengen bij uw arts.

Inschrijvingen
Als u woonachtig bent in Waarland, t Veld, Zijdewind, Oude Niedorp kunt u zich aanmelden in de praktijk. Dit kan door een email te sturen naar de praktijk of langs te komen en een inschrijfformulier in te vullen. U dient zich ook af te melden bij uw vorige huisarts.

Vanwege de drukte en de handhaving van continuïteit van zorg kan de praktijk in principe geen patiënten aannemen uit andere gebieden.

Uitschrijven
Indien u verhuist naar een andere regio kunt u de verhuizing aan ons doorgeven. U dient zelf een andere huisartsenpraktijk te vinden. Indien u zich elders heeft aangemeld en bij ons afgemeld zorgen de praktijken samen voor de elektronische overdracht van uw gegevens. Wel moet uw papieren dossier bij voorkeur persoonlijk bij ons opgehaald worden, als dit niet mogelijk is zullen wij het verzenden.

Huisartsenpost Schagen
Voor spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht, feestdagen of weekend is de huisartsenpost Kop van Noord Holland bereikbaar op 0224-224040. De huisartsenpost in Schagen is te vinden  aan de  Grote Wallerweg 1 Schagen. Dit is tegenover de bioscoop en McDonalds.
De Huisartsenpost Schagen verstrekt zelf geen medicijnen. Buiten kantooruren kunt terecht bij één van de dienstapotheken.

Missie praktijk
Huisartsenpraktijk Waarland biedt laagdrempelige, snelle en goede huisartsgeneeskundige zorg aan inwoners van Waarland, t Veld, Oude Niedorp en omgeving. De praktijk biedt een breedspectrum aan zorgmiddelen aan afstemmend op en met de patiënt en maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf te behandelen of te verwijzen naar andere zorgverleners in de regio.

Visie praktijk
Huisartsenpraktijk Waarland wil een organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op een brede wijze met het hoogst haalbare niveau, in de eerste lijn beschikbaar is. Centraal staat de patiënt en zijn/haar welzijn waarbij van alle medewerkers zorg conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg mag worden verwacht. Betrouwbaarheid, duidelijkheid en kwaliteit zijn voor de medewerkers daarbij de belangrijkste kernwaarden. Waar mogelijk richten we ons steeds op verbetering en uitbreiding van onze zorg(mogelijkheden) en is patiënttevredenheid een belangrijk doel.

Niet op afspraak verschijnen
Helaas komt het steeds vaker voor dat patiënten niet op komen dagen op hun afspraak. Vanwege de toenemende druk op de spreekuren is dit uitermate onwenselijk. Dit is kostbare verloren tijd welke beter aan andere patiënten besteed kan worden en waardoor sommige mensen niet dezelfde dag op het spreekuur kunnen komen in uw plaats. De bedragen die wij hiervoor hanteren zijn 20 euro voor een dubbele afspraak en 10 euro bij een enkele afspraak. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Huisregels
In onze praktijk gelden de volgende regels:

  • Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan.
  • Alle spreekuren zijn op afspraak, gelieve ook voor eerste hulp bij ongelukken van tevoren te bellen.
  • Als daar een reden voor is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
  • Mobiel telefoneren is binnen de praktijk niet wenselijk. Mocht u toch willen telefoneren, vraag dan een van de medewerkers om toestemming.
  • Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers va de praktijk opvolgen.
  • Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistente en vervolgens naar buiten te gaan.
  • Alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen mogen niet gebruikt of verhandeld worden binnen de praktijk.
  • Het is niet toegestaan om wapens, van welke soort dan ook, bij u te dragen.
  • We vragen u om alleen beeld- of geluidsopnames te maken na overleg van uw hulpverlener.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met uw hulpverlener.
Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.
Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.
De medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.