Spreekuren

Alle spreekuren zijn op afspraak in de ochtend en middag. Meestal zult u voor een afspraak op dezelfde dag terecht kunnen. Wij vragen uw begrip, als dat niet altijd mogelijk is door drukte of overmacht.

Als u denkt meer tijd nodig te hebben dan 10 minuten, dient u dit aan de assistente mee te delen; zij zal, indien mogelijk, hiermee rekening houden door in de agenda voor u een dubbele afspraak te reserveren. Kom nooit met meerdere personen tegelijk voor klachten of vragen als u dat niet van tevoren heeft medegedeeld, dat werkt misverstanden in de hand.

Voor diabetes en hoge bloeddruk is er een apart spreekuur waar u periodiek voor opgeroepen wordt bij onze praktijkondersteuner mw. Brommer of mw. Zijlstra.

Telefonisch spreekuur
Iedere werkdag van 13.00 tot 13.30 is een van de huisartsen bereikbaar voor uitslagen en korte vragen.

Voor uitgebreidere vragen, psychische klachten en verzoeken tot verwijzing dient u een afspraak op het spreekuur te maken. Indien u door een andere huisarts gezien bent kunt het beste u een terugbel verzoek bij de assistente afspreken, omdat een eventueel vervolgbeleid vaak alleen goed door die dokter is af te spreken.

Ongelukken/E.H.B.O
Voor eerste hulp bij verwondingen, kneuzingen, verbrandingen en dergelijke kunt u altijd op korte termijn terecht. Gelieve wel van tevoren even te bellen, dan kan er rekening gehouden worden met uw komst en indien nodig een huisarts worden opgeroepen.

Wrattenspreekuur/ stikstofbehandeling
Het is mogelijke bij de assistente een losse afspraak te maken voor het behandelen van wratten.  De stikstof is  altijd beschikbaar. Behandeling van andere huidplekjes kan via het spreekuur van  de huisarts en in overleg erna soms bij de assistente.

Doktersassistente
Elke morgen kunt u bij het vermoeden van een blaasontsteking urine inleveren bij de assistente. Zij zal dit nakijken, overleggen en u kunt hier ‘s middags over terugbellen. De assistente heeft een eigen spreekuur. U kunt een afspraak maken voor dit spreekuur voor:

  • Bloedafname
  • Bloeddruk controle
  • Oortoilet
  • Behandeling van wratten met stikstof
  • Injecties
  • Eenvoudige wondbehandeling,
  • Hechtingen verwijderen
  • Uitstrijkjes maken