Covid-19 vaccinatie

Update 27-5-2021
Patiënten die via de huisarts de 1e vaccinatie hebben ontvangen, hebben bij deze uitnodiging ook direct een afspraak gekregen voor de 2de vaccinatie. Middels dit bericht willen wij u laten weten dat deze afspraak blijft staan en niet gewijzigd wordt. In de media wordt er gesproken over het vervroegen van de 2de vaccinatie van het AstraZeneca vaccin, echter is dat voor onze praktijk niet mogelijk.

 

Update 15-5-2021
De eerst volgende groep waarbij de huisarts is betrokken betreft de “griepprik populatie”. Dit zijn patiënten die een medische indicatie hebben om normaal gesproken een griepprik te krijgen. Deze groep heeft ook een verhoogd risico op een ernstig beloop van een covid-infectie ten opzichte van leeftijdsgenoten en daarom worden ze als eerstvolgende groep gevaccineerd. Voor deze groep zorgt de huisarts ervoor dat u een uitnodiging voor de vaccinatie krijgt. Wanneer u de uitnodiging heeft ontvangen, kunt een afspraak maken bij de GGD voor uw vaccinatie. Uiterlijk 19 mei ontvangt u de uitnodiging, wanneer u tot deze groep behoort.

 

Update 1-4-2021
Vanuit de overheid hebben wij bericht gekregen dat wij als huisarts kunnen starten met vaccineren. Wanneer u tot de geselecteerde doelgroep behoort, ontvangt u vandaag of morgen een uitnodiging van ons. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan valt u niet onder deze oproep en zult u op een later tijdstip geïnformeerd worden. U hoeft hier dus geen contact over op te nemen met de praktijk.

In de uitnodiging staat wanneer wij u verwachten voor uw vaccinatie en met welk vaccin u wordt gevaccineerd. Om de praktijk bereikbaar te houden voor alle andere zorg vragen, vragen wij u met nadruk om ons niet te bellen over mogelijke voorrang of een ander vaccin. De richtlijnen hiervoor zijn zeer strikt en door de overheid bepaald. Wij hebben hier als huisarts geen invloed op.

Ook is het helaas niet mogelijk om een ander tijdstip aan te vragen. Wanneer u niet kunt op de datum en tijd op de uitnodiging, dan moet u wachten tot de volgende oproep, welke waarschijnlijk via de GGD zal lopen.

 

Update 19-2-2021
Nog niet bekend wanneer onze praktijk kan starten met vaccineren

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De eerste regio’s in Nederland hebben dit vaccin inmiddels ontvangen. Onze regio en onze huisartsenpraktijk nog niet. We weten op dit moment nog niet wanneer wij vaccin zullen ontvangen en wanneer we patiënten kunnen uitnodigen voor vaccinatie.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

  • mensen geboren in 1956 en 1957
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

Als we weten wanneer wij vaccins gaan ontvangen en kunnen beginnen met inenten, zullen we de patiënten uit deze eerste groepen een uitnodiging sturen voor vaccinatie.

Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid.

Update 5-2-2021
Vanaf vandaag kunnen de 80-plussers ook een uitnodiging van de GGD ontvangen. Het uitnodigingsproces loopt vanaf 5 februari tot en met begin maart. Deze doelgroep wordt gefaseerd uitgenodigd waarbij er begonnen wordt bij de 84-jarigen. De GGD kan een gezamenlijke afspraak inplannen voor stellen die in de groep 80-90 én 90+ vallen. Dit kan zodra zij allebei een uitnodigingsbrief hebben ontvangen.

Update 28-01-2021
Deze week ontvangen de 85-plussers een uitnodiging voor vaccinatie van de GGD. Bij het maken van een afspraak wordt u waar nodig begeleid bij het regelen van ondersteund vervoer. Wij adviseren u om hier gebruik van te maken. Wanneer het u echt niet lukt om naar de GGD te gaan, dan kunt u de vaccinatie op een later moment via uw huisarts krijgen. Echter is nog niet bekend wanneer en hoe dat zal plaatsvinden.

Update 21-01-2021
De 90-plussers komen vanwege hun leeftijd nu als eerstvolgende in aanmerking voor een vaccinatie tegen corona. De 90-plussers die in staat zijn om naar de GGD-vaccinatielocatie te komen, zullen hier volgende week een uitnodiging voor ontvangen. Deze selectie wordt gemaakt in overleg met uw huisarts. 90-plussers die niet mobiel genoeg zijn om naar de GGD-vaccinatielocatie toe te gaan, moeten wachten op een geschikt vaccin voor vaccinatie aan huis.

Voor de andere doelgroepen is op dit moment nog niets bekend over de vaccinaties die eventueel gegeven gaan worden door de huisarts. Wij wachten op informatie over de beschikbaarheid en levering van de vaccins. Daarnaast is er ook nog geen definitief besluit genomen over welke doelgroepen gevaccineerd gaan worden door de huisarts. Wel is duidelijk dat het vaccineren in delen zal plaatsvinden. Het betreft een dynamisch proces en kan dagelijks veranderen. Uiteraard houden wij u op de hoogte over het vaccineren bij de huisarts. Zodra wij meer weten dan leest u dat hier op onze site.