Triage in de huisartsenpraktijk

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de doktersassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden waar u voor belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Bij triage gaat het er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener. Het is niet de bedoeling dat de doktersassistente de diagnose gaat stellen. Triage zorgt er ook voor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de doktersassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de behandelaar;
  • De assistente vraagt aan de behandelaar om u terug te bellen;
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de behandelaar;
  • De assistente overlegt uw vraag met de behandelaar en belt u terug wanneer er een antwoord is op uw vraag.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor aanvullende cursussen gevolgd. Uiteraard doen de doktersassistenten alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?
Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.